Of we kwaliteit leveren, dat kunnen alleen onze klanten beoordelen.
Dat moet in de praktijk blijken.

Daarom vragen we u geregeld of u tevreden bent en of we ons werk goed doen. Zo signaleren we vroegtijdig als er iets aan schort, en lossen we het vaak dezelfde dag nog op.

Lidmaatschappen en certificaten

Elke dag zetten we een tandje bij om zo goed mogelijk te presteren. Daarom controleren we ook zelf onze medewerkers op kwaliteit. Dat is belangrijk, zeker omdat we met zowel onze klanten als onze medewerkers een relatie voor langere tijd aangaan.

Daarnaast willen we ook concreet aantonen dat we werken aan kwaliteit. Dat doen we onder meer door lid te zijn van organisaties die hoge eisen stellen en door certificaten te behalen.

Lidmaatschappen en certificaten

Elke dag zetten we een tandje bij om zo goed mogelijk te presteren. Daarom controleren we ook zelf onze medewerkers op kwaliteit. Dat is belangrijk, zeker omdat we met zowel onze klanten als onze medewerkers een relatie voor langere tijd aangaan.

Daarnaast willen we ook concreet aantonen dat we werken aan kwaliteit. Dat doen we onder meer door lid te zijn van organisaties die hoge eisen stellen en door certificaten te behalen.

Schoonmakend Nederland

Schoonmakend Nederland

Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland controleert haar leden regelmatig op kwaliteit. Een onafhankelijke organisatie inspecteert zowel de dienstverlening als de administratie. Ze bekijken of bedrijven werkgeversplichten nakomen, zoals het afdragen van belastingen en premies en of ze andere, specifieke wet- en regelgeving nakomen.

Bedrijven die zijn aangesloten bij Schoonmakend Nederland verbinden zich aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. Alleen als een bedrijf aan alle eisen voldoet, mag het zich lid van Schoonmakend Nederland noemen.

Schoonmakend Nederland

Schoonmakend Nederland

Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland controleert haar leden regelmatig op kwaliteit. Een onafhankelijke organisatie inspecteert zowel de dienstverlening als de administratie. Ze bekijken of bedrijven werkgeversplichten nakomen, zoals het afdragen van belastingen en premies en of ze andere, specifieke wet- en regelgeving nakomen.

Bedrijven die zijn aangesloten bij Schoonmakend Nederland verbinden zich aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. Alleen als een bedrijf aan alle eisen voldoet, mag het zich lid van Schoonmakend Nederland noemen.

Keurmerk Schoon

Libelle Service voert het Keurmerk Schoon.

Vier redenen

Het Keurmerk Schoon helpt opdrachtgevers kwaliteit bij schoonmaakbedrijven te herkennen. Vier redenen om met een Keurmerk Schoon bedrijf in zee te gaan:

  • De financiële en personele administratie is op orde;
  • De CAO wordt toegepast;
  • De schoonmaakwerkzaamheden worden volgens afspraak uitgevoerd;
  • Het bedrijf draagt bij aan een duurzame marktwerking.
Keurmerk Schoon

Keurmerk Schoon

Keurmerk Schoon

Libelle Service voert het Keurmerk Schoon.

Vier redenen

Het Keurmerk Schoon helpt opdrachtgevers kwaliteit bij schoonmaakbedrijven te herkennen. Vier redenen om met een Keurmerk Schoon bedrijf in zee te gaan:

  • De financiële en personele administratie is op orde;
  • De CAO wordt toegepast;
  • De schoonmaakwerkzaamheden worden volgens afspraak uitgevoerd;
  • Het bedrijf draagt bij aan een duurzame marktwerking.

NEN4400-1

Libelle Service heeft de (personeels)administratie op orde en draagt op tijd omzetbelasting en loonheffingen af. Alle medewerkers zijn gerechtigd om in Nederland te werken. Daar kunt u op vertrouwen, omdat Libelle Service volgens het NEN4400-1 keurmerk werkt.

Dit keurmerk van Stichting Normering Arbeid is bedoeld voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk en is gebaseerd op NEN4400, dé norm van SNA.

Ons certificaat vindt u in het Register Normering Arbeid.

NEN4400-1 norm

De NEN4400-norm is ingesteld om fraude tegen te gaan bij arbeid inlenen en werk uitbesteden.
Uitleners en aannemers moeten volgens deze norm aangifte en afdracht doen van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Ze moeten identiteitsdocumenten administreren en identiteitscontrole uitvoeren. Bovendien moeten ze controleren of hun medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland te werken.

Externe inspecteur

Aan de hand van NEN4400-1 kunnen ondernemingen zelf nagaan of ze aan alle eisen voldoen. Een externe, onafhankelijke inspecteur controleert of alles volgens de norm is uitgevoerd. Als dat zo is, ontvangt een ondernemer het certificaat.

NEN4400-1

Libelle Service heeft de (personeels)administratie op orde en draagt op tijd omzetbelasting en loonheffingen af. Alle medewerkers zijn gerechtigd om in Nederland te werken. Daar kunt u op vertrouwen, omdat Libelle Service volgens het NEN4400-1 keurmerk werkt.

Dit keurmerk van Stichting Normering Arbeid is bedoeld voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk en is gebaseerd op NEN4400, dé norm van SNA.

Ons certificaat vindt u in het Register Normering Arbeid.

NEN4400-1 norm

De NEN4400-norm is ingesteld om fraude tegen te gaan bij arbeid inlenen en werk uitbesteden.
Uitleners en aannemers moeten volgens deze norm aangifte en afdracht doen van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Ze moeten identiteitsdocumenten administreren en identiteitscontrole uitvoeren. Bovendien moeten ze controleren of hun medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland te werken.

Externe inspecteur

Aan de hand van NEN4400-1 kunnen ondernemingen zelf nagaan of ze aan alle eisen voldoen. Een externe, onafhankelijke inspecteur controleert of alles volgens de norm is uitgevoerd. Als dat zo is, ontvangt een ondernemer het certificaat.

ISO 9001

Libelle Service is ISO 9001:2015 gecertificeerd. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Volgens deze standaard heeft Libelle Service het kwaliteitsbeleid op papier staan en zijn alle medewerkers van het beleid op de hoogte.

Klanttevredenheid

Om te voldoen aan de eisen voor het certificaat, heeft Libelle Service ervoor gezorgd voor een goede klantentevredenheid. Dat hebben we gedaan door rekening te houden met de eisen en wensen van onze klanten. Bovendien houden we ons aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op onze dienstverlening. We hebben aangetoond dat we de bedrijfsprocessen beheersen.

Externe audit

Alle eisen zijn getoetst tijdens een strenge externe audit. Het certificaat dat we daarna ontvingen, is een teken voor ons en onze klanten dat we op een gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement doen.

Business PSR

ISO 9001

Business PSR

Libelle Service is ISO 9001:2015 gecertificeerd. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Volgens deze standaard heeft Libelle Service het kwaliteitsbeleid op papier staan en zijn alle medewerkers van het beleid op de hoogte.

Klanttevredenheid

Om te voldoen aan de eisen voor het certificaat, heeft Libelle Service ervoor gezorgd voor een goede klantentevredenheid. Dat hebben we gedaan door rekening te houden met de eisen en wensen van onze klanten. Bovendien houden we ons aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op onze dienstverlening. We hebben aangetoond dat we de bedrijfsprocessen beheersen.

Externe audit

Alle eisen zijn getoetst tijdens een strenge externe audit. Het certificaat dat we daarna ontvingen, is een teken voor ons en onze klanten dat we op een gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement doen.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag - Libelle Service

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Libelle Service is ondertekenaar van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Dit is een initiatief om verantwoordelijk marktgedrag te stimuleren met als doel dat iedere uitbesteding van diensten in Nederland winst oplevert voor álle betrokkenen.

Moreel appèl

De Code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren.

Zeker niet vrijblijvend

Het appèl is niet juridisch afdwingbaar, maar daarmee zeker niet vrijblijvend. Er wordt wel wat van ondertekenaars verwacht. Door de Code te ondertekenen laat je zien dat je bij uitbesteding aandacht hebt voor prijs én kwaliteit in brede zin, met inbegrip van het sociaal beleid. Je erkent dat een juiste prijs-kwaliteitsverhouding meer omvat dan de economisch meest voordelige inschrijving. Bij een verantwoorde wijze van uitbesteden houden alle partijen oog voor het menselijke aspect.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Code Verantwoordelijk Marktgedrag - Libelle Service

Libelle Service is ondertekenaar van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Dit is een initiatief om verantwoordelijk marktgedrag te stimuleren met als doel dat iedere uitbesteding van diensten in Nederland winst oplevert voor álle betrokkenen.

Moreel appèl

De Code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren.

Zeker niet vrijblijvend

Het appèl is niet juridisch afdwingbaar, maar daarmee zeker niet vrijblijvend. Er wordt wel wat van ondertekenaars verwacht. Door de Code te ondertekenen laat je zien dat je bij uitbesteding aandacht hebt voor prijs én kwaliteit in brede zin, met inbegrip van het sociaal beleid. Je erkent dat een juiste prijs-kwaliteitsverhouding meer omvat dan de economisch meest voordelige inschrijving. Bij een verantwoorde wijze van uitbesteden houden alle partijen oog voor het menselijke aspect.

VSR lidmaatschap

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is het onafhankelijke platform voor professioneel schoonmaken. Als kennisinstituut voor alle marktpartijen op het gebied van schoonmaakonderhoud, streeft VSR al meer dan 30 jaar naar objectivering en professionalisering van het schoonmaakvak door middel van onderzoek, voorlichting en opleiding.

Dwarsdoorsnede

Libelle Service is een van de 200 leden van de vereniging, die een dwarsdoorsnede is van de totale schoonmaakbranche. Zowel opdrachtgevers als schoonmaakbedrijven, leveranciers van schoonmaakapparatuur en -middelen, adviesbureaus en onderwijsinstellingen zijn participerende leden van VSR.

Kennis en onderzoek

De aangesloten organisaties hebben direct toegang tot de studies en onderzoeken van VSR op het gebied van schoonmaakmethoden en -technieken, kwaliteitssystemen en het functioneren van mensen, organisaties en markten binnen de schoonmaakdienstverlening.

Vereniging Schoonmaak Research

VSR lidmaatschap

Vereniging Schoonmaak Research

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is het onafhankelijke platform voor professioneel schoonmaken. Als kennisinstituut voor alle marktpartijen op het gebied van schoonmaakonderhoud, streeft VSR al meer dan 30 jaar naar objectivering en professionalisering van het schoonmaakvak door middel van onderzoek, voorlichting en opleiding.

Dwarsdoorsnede

Libelle Service is een van de 200 leden van de vereniging, die een dwarsdoorsnede is van de totale schoonmaakbranche. Zowel opdrachtgevers als schoonmaakbedrijven, leveranciers van schoonmaakapparatuur en -middelen, adviesbureaus en onderwijsinstellingen zijn participerende leden van VSR.

Kennis en onderzoek

De aangesloten organisaties hebben direct toegang tot de studies en onderzoeken van VSR op het gebied van schoonmaakmethoden en -technieken, kwaliteitssystemen en het functioneren van mensen, organisaties en markten binnen de schoonmaakdienstverlening.

Keesing AuthentiScan

Identiteitscontrole

U wilt weten wie er bij u over de vloer komt. En wij komen alleen met mensen die in Nederland mogen werken. Daarom voldoen we aan de wettelijke verplichting om de identiteit van al onze werknemers te controleren. Deze plicht geldt ook bij uitzendkrachten en ingehuurde werknemers, zoals schoonmaakpersoneel.

Wanneer een werkgever zich niet aan de regels houdt, riskeert hij een boete van minimaal 8000 euro per illegaal persoon. We doen er natuurlijk alles aan om dat risico voor Libelle Service en opdrachtgevers tot een minimum te beperken.

Keesing ID

Libelle Service werkt voor deze controle samen met Keesing ID Documentscan (KID). KID is een beveiligde webapplicatie om snel en eenvoudig identiteitsdocumenten te controleren en op te slaan.

Analysesoftware

Op basis van een scan van het originele document verifieert de applicatie de gegevens op paspoorten en identiteitskaarten. Die gegevens worden geanalyseerd met geavanceerde software. Vervolgens rapporteert het systeem direct of de medewerker gerechtigd is om te werken in Nederland.

Identiteitscontrole

Keesing AuthentiScan

U wilt weten wie er bij u over de vloer komt. En wij komen alleen met mensen die in Nederland mogen werken. Daarom voldoen we aan de wettelijke verplichting om de identiteit van al onze werknemers te controleren. Deze plicht geldt ook bij uitzendkrachten en ingehuurde werknemers, zoals schoonmaakpersoneel.

Wanneer een werkgever zich niet aan de regels houdt, riskeert hij een boete van minimaal 8000 euro per illegaal persoon. We doen er natuurlijk alles aan om dat risico voor Libelle Service en opdrachtgevers tot een minimum te beperken.

Keesing ID

Libelle Service werkt voor deze controle samen met Keesing ID Documentscan (KID). KID is een beveiligde webapplicatie om snel en eenvoudig identiteitsdocumenten te controleren en op te slaan.

Analysesoftware

Op basis van een scan van het originele document verifieert de applicatie de gegevens op paspoorten en identiteitskaarten. Die gegevens worden geanalyseerd met geavanceerde software. Vervolgens rapporteert het systeem direct of de medewerker gerechtigd is om te werken in Nederland.

Nocore software

Nocore Facilitair heet het specialistische softwarepakket dat we gebruiken om ervoor te zorgen dat iedereen die bij ons werkt, volgens de cao van de schoonmaakbranche wordt betaald. Bovendien helpt het systeem ons om alle wet- en regelgeving nauwkeurig op te volgen.

Nocore Facilitair biedt schoonmaakbedrijven, glazenwassers en specialistisch reinigingsbedrijven een volledig geïntegreerd software systeem, waarmee bedrijven hun commerciële, operationele en financiële processen waaronder loonverwerking volledig kunnen automatiseren.

Nocore software

Nocore Facilitair heet het specialistische softwarepakket dat we gebruiken om ervoor te zorgen dat iedereen die bij ons werkt, volgens de cao van de schoonmaakbranche wordt betaald. Bovendien helpt het systeem ons om alle wet- en regelgeving nauwkeurig op te volgen.

Nocore Facilitair biedt schoonmaakbedrijven, glazenwassers en specialistisch reinigingsbedrijven een volledig geïntegreerd software systeem, waarmee bedrijven hun commerciële, operationele en financiële processen waaronder loonverwerking volledig kunnen automatiseren.

Ecolabel

Duurzaamheid

Milieu

Schoonmaakwerk dient het milieu zo min mogelijk belasten. Wij streven er bij de uitvoering van onze activiteiten naar om de schade voor mens en milieu tot een minimum te beperken en indien mogelijk geheel terug te dringen. Zo zijn producten met bestanddelen als chloor, ammonia, spiritus en CFK’s uit ons assortiment reinigingsmiddelen verbannen.

Middelen en materialen

Alle door Libelle Service gebruikte producten zijn aangepast aan de huidige en toekomstige internationale wetgeving ten aanzien van het milieu en veiligheid. De reguliere schoonmaakmiddelen zijn voor 95% biologisch afbreekbaar. Wij dragen er zorg voor dat ons personeel werkt met schone en goed onderhouden materialen.

Duurzaamheid

Ecolabel

Milieu

Schoonmaakwerk dient het milieu zo min mogelijk belasten. Wij streven er bij de uitvoering van onze activiteiten naar om de schade voor mens en milieu tot een minimum te beperken en indien mogelijk geheel terug te dringen. Zo zijn producten met bestanddelen als chloor, ammonia, spiritus en CFK’s uit ons assortiment reinigingsmiddelen verbannen.

Middelen en materialen

Alle door Libelle Service gebruikte producten zijn aangepast aan de huidige en toekomstige internationale wetgeving ten aanzien van het milieu en veiligheid. De reguliere schoonmaakmiddelen zijn voor 95% biologisch afbreekbaar. Wij dragen er zorg voor dat ons personeel werkt met schone en goed onderhouden materialen.

Bel ons vandaag nog!Nieuwsgierig naar uw mogelijkheden?

Wij hebben oplossingen voor alle facilitaire problemen.

Bel ons vandaag nog!Nieuwsgierig naar uw mogelijkheden?

Wij hebben oplossingen voor alle facilitaire problemen.