Milieu

Schoonmaakwerk dient het milieu zo min mogelijk belasten. Wij streven er bij de uitvoering van onze activiteiten naar om de schade voor mens en milieu tot een minimum te beperken en indien mogelijk geheel terug te dringen. Zo zijn producten met bestanddelen als chloor, ammonia, spiritus en CFK’s uit ons assortiment reinigingsmiddelen verbannen.

Middelen en materialen

Alle door Libelle Service gebruikte producten zijn aangepast aan de huidige en toekomstige internationale wetgeving ten aanzien van het milieu en veiligheid. De reguliere schoonmaakmiddelen zijn voor 95% biologisch afbreekbaar. Wij dragen er zorg voor dat ons personeel werkt met schone en goed onderhouden materialen.

Bekijk ook op welke andere manieren we werken aan kwaliteit