U wilt weten wie er bij u over de vloer komt. En wij komen alleen met mensen die in Nederland mogen werken. Daarom voldoen we aan de wettelijke verplichting om de identiteit van al onze werknemers te controleren. Deze plicht geldt ook bij uitzendkrachten en ingehuurde werknemers, zoals schoonmaakpersoneel.

Wanneer een werkgever zich niet aan de regels houdt, riskeert hij een boete van minimaal 8000 euro per illegaal persoon. We doen er natuurlijk alles aan om dat risico voor Libelle Service en opdrachtgevers tot een minimum te beperken.

Keesing ID

Libelle Service werkt voor deze controle samen met Keesing ID Documentscan (KID). KID is een beveiligde webapplicatie om snel en eenvoudig identiteitsdocumenten te controleren en op te slaan.

Analysesoftware

Op basis van een scan van het originele document verifieert de applicatie de gegevens op paspoorten en identiteitskaarten. Die gegevens worden geanalyseerd met geavanceerde software. Vervolgens rapporteert het systeem direct of de medewerker gerechtigd is om te werken in Nederland.

Bekijk ook op welke andere manieren we werken aan kwaliteit