Libelle Service heeft de (personeels)administratie op orde en draagt op tijd omzetbelasting en loonheffingen af. Alle medewerkers zijn gerechtigd om in Nederland te werken. Daar kunt u op vertrouwen, omdat Libelle Service volgens het NEN4400-1 keurmerk werkt.

Dit keurmerk van Stichting Normering Arbeid is bedoeld voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk en is gebaseerd op NEN4400, dé norm van SNA.

Ons certificaat vindt u in het Register Normering Arbeid.

NEN4400-1 norm

De NEN4400-norm is ingesteld om fraude tegen te gaan bij arbeid inlenen en werk uitbesteden.
Uitleners en aannemers moeten volgens deze norm aangifte en afdracht doen van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Ze moeten identiteitsdocumenten administreren en identiteitscontrole uitvoeren. Bovendien moeten ze controleren of hun medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland te werken.

Externe inspecteur

Aan de hand van NEN4400-1 kunnen ondernemingen zelf nagaan of ze aan alle eisen voldoen. Een externe, onafhankelijke inspecteur controleert of alles volgens de norm is uitgevoerd. Als dat zo is, ontvangt een ondernemer het certificaat.

Bekijk ook onze andere kwaliteitscertificaten