Uitkomsten medewerkersenquête Schoonmakend Nederland

Maar liefst 93,3% van de werknemers in de schoonmaakbranche waardeert het werk met een voldoende of hoger. Een grote meerderheid hiervan (61,7%) geeft het eigen werk zelfs een 8, 9 of 10. 72% geeft aan geen ander werk te willen doen. Het zijn een aantal uitkomsten van het brede medewerkersonderzoek van Schoonmakend Nederland onder bijna 3.000 medewerkers in de schoonmaak.

Gevraagd naar de waardering voor de werkgever zijn de uitkomsten onverminderd positief. De werkgevers krijgen een gemiddeld cijfer van 7,6. Piet Adema, voorzitter Schoonmakend Nederland: ‘De cijfers onderstrepen onze focus op en investeringen in goed werkgeverschap van onze leden. De branche investeert als geen ander in (vak)opleidingen en persoonlijke begeleiding en ondersteuning. De onderzoeksresultaten tonen aan hoe dat gewaardeerd wordt.’

Fijne werktijden belangrijkste reden om in schoonmaak te werken

Goed werkgeverschap is niet de enige reden om voor een baan in de schoonmaak te kiezen. De top drie redenen om in de schoonmaak aan de slag te gaan, zijn volgens het onderzoek: fijne werktijden (36,4%), affiniteit met schoonmaak (ik houd van schoonmaken 26,2%) en de leuke collega’s (10%).

Meer uren werken

Op de vraag of medewerkers meer uren willen werken – niet onbelangrijk in tijden van arbeidsmarktkrapte – antwoordt 60% dat niet te willen. 23% wil dat wel, 17% weet het niet. Op de vraag hoeveel meer uren medewerkers dan willen werken, geeft 8% aan meer dan 10 uur per week extra. De rest minder of niet.

Verbeterpunten

Verbeterpunten zijn er ook. Zo heeft 23% van de ondervraagden nog geen basisvakdiploma. Werkdruk is een ander heet hangijzer. Vijfentwintig procent van de schoonmakers geeft aan onvoldoende tijd te krijgen om het werk goed te doen. En ook al geeft 65% van de ondervraagden aan regelmatig werkoverleg te hebben, dat betekent nog altijd dat zo’n 35% dat niet of onvoldoende heeft. Ook hier werk aan de winkel, omdat regelmatig werkoverleg een belangrijke factor is voor de tevredenheid van de medewerker en de kwaliteit van dienstverlening.

Toekomst

De door Schoonmakend Nederland geënquêteerde collega’s geven in het onderzoek ook hun mening over hun werkzaamheden in de toekomst. Zeventig procent van de schoonmakers wil blijven werken in de branche, 23% procent is nog niet zeker. Tweeënveertig procent zou daarvoor nog een aanvullende opleiding willen doen.

Deel dit bericht

Deel dit bericht

Bel ons vandaag nog!Nieuwsgierig naar uw mogelijkheden?

Wij hebben oplossingen voor alle facilitaire problemen.

Bel ons vandaag nog!Nieuwsgierig naar uw mogelijkheden?

Wij hebben oplossingen voor alle facilitaire problemen.